Általános szerződési feltételek

KERESKEDELMI FELTÉTELEK

A társaság megnevezése:

Cégnév: AVANTI API s.r.o.

Székhely: Vinohrady 486/18 Štýřice, 639 00 Brno , Czech Köztársaság
ID: 04165021
VAT: CZ04165021

A brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett társaság, C. szakasz, 88550. sz. beillesztés.
 
Raiffeisen Bank Zrt.
Banki pénznem: HUF
Bankszámlaszám: 12029004-01794530-00100000

IBAN: HU29 - 12029004-01794530-00100000

SWIFT: UBRT HUHB

Telefonszám: +36 70 586 67 57
E-mail: info@mistermix.hu

A kereskedelmi feltételek a www.mistermix.hu honlapon szereplő on-line áruház révén történő termékértékesítést szabályozzák

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. AVANTI API s.r.o. (székhelye:Vinohrady 486/18 Štýřice, 639 00 Brno , Czech Köztársaság,A brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett társaság, C. szakasz, 88550. sz. beillesztés. - a továbbiakban „eladó”) gazdasági társaság jelen kereskedelmi feltételei (a továbbiakban „kereskedelmi feltételek”) a polgári törvénykönyvről szóló 1964. évi 40. törvény (a továbbiakban „ptk”) értelmében a szerződő felek vagyis eladó és természetes személy (a továbbiakban „vevő”) között az internetes webáruház révén létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) alapján vagy kapcsolatban keletkező  kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák. Az internetes webáruházat eladó a www.mistermixdog.sk című honlapon üzemelteti (a továbbiakban „honlap”), mégpedig internetes értékesítési felületként (a továbbiakban „internetes értékesítési felület").

1.2. Az eladó webáruházában létrehozott megrendeléssel adásvételi szerződés ajánlat készül a jelen kereskedelmi feltételek értelmében. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés részét képezi. Az adásvételi szerződés és a kereskedelmi feltételek szlovák nyelven készülnek.

1.3. A kereskedelmi feltételeket eladó a saját belátása szerint módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a kereskedelmi feltételek előző mondatának hatálya idején keletkező jogokat és kötelezettségeket.

1.4. A jelen kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezésekről kizárólag külön adásvételi szerződésben jöhet létre megállapodás. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései előnyt élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezései előtt.

1.5. A kereskedelmi feltételek nem érvényesek azokra az esetekre, amikor vevő, aki az áru megvásárlását tervezi eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki vállalkozói tevékenysége keretében jár el. Ezekben az esetekben a kereskedelmi törvénykönyvről szóló 1991. évi 513. törvény rendelkezései az irányadók.

 1. Felhasználói fiók

2.1. Vevő webáruházban történt regisztrációja után léphet be a felhasználói felületére. Vevő a felhasználói felületéről rendelheti meg a terméket (a továbbiakban „felhasználói fiók”). Vevő regisztráció nélkül megrendelheti a terméket közvetlenül a webáruházban.

2.2. Vevő köteles a honlapon történő regisztrációkor és a termék megrendelésekor a valós adatait közölni. Vevő az adatváltozások esetén köteles felhasználói fiókban megadott adatait frissíteni. A vevő által a felhasználói fiókban vezetett és a megrendeléskor megadott adatokat eladó helyesnek fogadja el.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. Vevő köteles ezeket a bejelentkezési adatokat védeni a külső személyek általi visszaélésekkel szemben.

2.4. Vevő nem jogosult a felhasználói fiókot harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni.

2.5. Eladó bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókot abban az esetben, ha vevő a felhasználói fiókját 2 évnél régebb óta nem használja, vagy abban az esetben, ha vevő megsérti az adásvételi szerződésből vagy kereskedelmi feltételekből eredő kötelezettségeit.

2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem szükségszerűen érhető el folyamatosan, különös tekintettel eladó hardveres és a szoftveres felszerelésének szükséges karbantartására.

 1. Az adásvételi szerződés megkötése

 

3.1. A webáruházban elhelyezett termék bemutatása, ideértve a termék elérhetőségét is, csak tájékoztató jellegű. Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni erre a termékre, ha a megrendelt termék nem érhető el, vagy a megrendelt termékben nyilvánvalóan hibás adatokat közöltek. Ilyen esetben eladó erről haladéktalanul tájékoztatja vevőt.   

3.2. A webáruház tartalmazza a termékről és annak vételáráról szóló információkat. A termék vételára tartalmazza az áfát. A termék vételára addig érvényes, amíg a webáruházban megjelenik. Ezzel a rendelkezéssel nem korlátozott eladó lehetősége az adásvételi szerződés egyéni feltételekkel történő megkötésére.

3.3. A webáruház tartalmazza a termék szállításával kapcsolatos költségekről szóló információkat. Ezek az információk csak abban az esetben érvényesek, ha a terméket a Szlovák Köztársaság területén kézbesítik.

3.4. A termék megrendelésekor vevő kitölti a megrendelőlapot a webáruházban. A megrendelőlap különösen a következőkről tartalmaz információkat:

3.4.1. a megrendelt termékről (a megrendelt árut vevő a webáruház elektronikus „bevásárlókocsijába” helyezi),

3.4.2. a termék vételárának fizetési módjáról, a megrendelt termék igényelt kézbesítési módjáról,

3.4.3. a termék szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban „megrendelés”). 

3.5. A megrendelés eladónak elküldése előtt vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait. Vevő a megrendelést a „Megrendel” gombra kattintva küldi el eladónak. A megrendelésben megadott adatokat eladó helyesnek tekinti.

3.6. A megrendelés vevő olyan műveletének tekinthető, amely kétségbevonhatatlan módon azonosítja a megrendelt terméket, a vételárat, a vevő személyét, a vételár fizetési módját, és a szerződő felek számára kötelező érvényű adásvételi szerződés ajánlat. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlap minden kötelező mezőjének kitöltése, a kereskedelmi feltételek megismerése és a feltételek vevő által történő megismerésének visszaigazolása.

3.7. Eladó elektronikus levélben igazolja vissza a megrendelés átvételét azonnal, mégpedig a vevő által a felhasználói fiókban vagy a megrendelőlapon közölt elektronikus levélcímre (a továbbiakban „vevő email-címe”).

3.8. Eladó jogosult a megrendelés jellegének függvényében (termék mennyisége, a vételár nagysága, a várható szállítási költségek) vevő utólagos megerősítését kérni a megrendelésre (például írásban vagy telefonon).

3.9. Az adásvételi szerződés ajánlat megrendelés formájában tizenöt (15) napig érvényes.

3.10. Eladó és vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés kézbesítésekor (elfogadásakor) keletkezik, amelyet eladó vevőnek a vevő email-címére küld el.

3.11. Ha eladó nem tudja teljesíteni a megrendelésben szereplő bármelyik követelményt, elküldi vevőnek a vevő email-címére a módosított ajánlatot a megrendelés lehetséges változatával, és felkéri vevőt az állásfoglalásra.

3.12. A módosított árajánlat új adásvételi szerződés ajánlatnak minősül, és az adásvételi szerződés ilyen esetben a vevő által elfogadásakor minősül megkötöttnek.

3.13. Vevő elfogadja a távközlési eszközök használatát az adásvételi szerződés megkötéséhez.

 1. A termék vételára és a fizetési feltételek

4.1. A termék vételára és a szállításával kapcsolatos esetleges szállítási költségeket vevő eladónak a következő módon fizetheti ki:

- készpénzben postai utánvétes formában a vevő megrendelőlapon megadott címén,

- banki átutalással eladó bankszámlájára,Bankszámlaszám: 12029004-01794530-00100000, IBAN: HU29 - 12029004-01794530-00100000,. Raiffeisen Bank Zrt. SWIFT-kód: UBRT HUHB, HUF devizában (a továbbiakban „eladó bankszámlája“).

Banki pénznem: EUR / Raiffeisenbank a.s, IBAN: CZ5355000000000004165021, SWIFT: RZBCCZPP

4.2. A vételárral együtt vevő köteles kifizetni eladónak a termék szállítással kapcsolatos megállapodott költségeit is. 

4.3. Eladó előleget kérhet vevőtől a megrendelt termékre, vagy kérheti a teljes vételár kifizetését még a termék vevőnek történő elküldése előtt.

4.4. Ha vevő a készpénzes fizetést, vagy a postai utánvétes fizetést választja, a vételár a termék vevő által történő átvételekor érvényes. A termék vételárának banki átutalással történő kifizetése esetén a vételár az adásvételi szerződés létrejöttét követő (7) munkanapon belül esedékes.

4.5. Banki átutalás esetén vevő köteles a termék vételárával együtt közölni a vonatkozó számlán szereplő fizetés variábilis szimbólumát is. Banki átutalás esetén vevő vételár kifizetési kötelezettsége a megfelelő összeg eladó számláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.

4.6. Az eladó által vevőnek nyújtott árkedvezmények nem kombinálhatók kölcsönösen.

4.7. Az adásvételi szerződés alapján nyújtott fizetésekről eladó adóügyi bizonylatot - számlát állít ki vevőnek. Az adóügyi bizonylatot - számlát elektronikus formában vevő email címére továbbítja. Eladó áfa-alany.

 1. Elállás az adásvételi szerződéstől

5.1. Vevő a ptk rendelkezései értelmében jogosult a szerződéstől való elállásra a termék átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, ugyanakkor abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle termék vagy a termék több része, ez a határidő az utolsó termékszállítmány átvételi napjától számít.

5.2. A szerződéstől való elálláshoz vevő felhasználhatja eladó által kínált formanyomtatványt, amely a kereskedelmi feltételek részét képezi. A szerződéstől való elállást vevő elküldheti közvetlenül eladó székhelyére vagy elektronikusan e-mailben az info@mistermixdog.sk címre. Eladó a szerződéstől való elállás elfogadását haladéktalanul visszaigazolja vevőnek írásban vagy telefonon.

5.3. Ha az adásvételi szerződéstől a kereskedelmi feltételek 5.1. cikke értelmében állnak el, az adásvételi szerződés teljes mértékben megszűnik. A terméket eladónak a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül kell visszaadni. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, vevő viseli a termék visszaküldés teljeskörű költségét.

5.4. Ha a szerződéstől a kereskedelmi feltételek 5.1 pontja szerint álltak el, eladó köteles visszafizetni vevőnek a vevőtől átvett pénzeszközt az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vevő bankszámlájára, amelyet vevő az adásvételi szerződéstől való elállásnál közölt. Eladó csökkentheti a kifizetett pénzeszközöket a vevőhöz szállítás költségeivel, amelyet vevő megrendelt, és amelyek bizonyíthatóan keletkeztek (például csomagküldő szolgáltatások díja). Eladó csak a termék eladónak teljes számban és eredeti állapotban történő visszaküldése után köteles visszafizetni pénzeszközöket.

5.5. A termékkel kapcsolatban keletkezett kártérítési igényt eladó egyoldalúan beszámíthatja a vevő követelésével szemben a vételár visszafizetésére.

5.6. A termék vevő által történő átvétele pillanatáig jogosult bármikor elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben eladó vevőnek haladéktalanul visszafizeti a vételára, banki átutalással a vevő által meghatározott bankszámlaszámra.

5.7. Ha a termékkel együtt vevőnek ajándékot is nyújtottak, az eladó és vevő közötti ajándékozási szerződés felmondási záradékkal jött létre, miszerint, ha a vevő eláll a szerződéstől, az ilyen ajándék ajándékozási szerződése érvényét veszíti, és vevő köteles az áruval együtt visszaadni eladónak az átadott ajándékot is.

5.8. Vevő tudomásul veszi, hogy a ptk. rendelkezései szerint nem állhat el az adásvételi szerződéstől, ha:

5.8.1. a termék különlegesen csak a vevőnek készült, vagy a vevő igényei alapján került átalakításra, vevő és eladó kifejezett előzetes jóváhagyása alapján az ilyen adásvételi szerződés létrejötte előtt tájékoztatta vevőt, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől való elállásra,

5.8.2. az áruszállítás gyors romlásnak van kitéve, vagy a terméket a szállítás után más termékkel vegyítették,

5.8.3. a zárt csomagolásban szállított terméket vevő kivette a csomagolásból, és higiéniai okokból, vagy a lehetséges szennyezés miatt, nem lehetséges a terméket eredeti állapotába visszaállítani,

5.8.4. a termék csomagolása megsérült vagy más módon megsemmisült.

 1. A termék szállítása és fuvarozása

6.1. A terméket a Magyar Köztársaság területén belül a PPL csomagküldő révén szállítják ki. A termékszállítási költségek nagysága2 690 HUF /csomagolás (max. 26 kg). A 26 kg-ot meghaladó tömegű csomagolásnál a vevőnek bruttó 2 690 HUF összeget számláznak minden megkezdett 26 kg után. 

6.2. Ha a szállítási módról vevő külön igénye alapján állapodtak meg, vevő vállalja ennek a szállítási módnak az esetleges többletköltségeit.

6.3. Ha eladó az adásvételi szerződés értelmében köteles vevőnek a vevő megrendelésben meghatározott helyére leszállítani az terméket, vevő köteles azt a szállításkor átvenni.

6.3. Ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismét kézbesíteni kell, vagy a megrendelésben eltérő módon kell kézbesíteni, vevő köteles az újbóli termékkézbesítéssel kapcsolatos költségek megfizetésére, illetve a kézbesítési móddal kapcsolatos költségek rendezésére.

6.4. Az áru szállítótól történő átvételekor vevő köteles ellenőrizni a termékcsomagolás sértetlenségét, és bármilyen hibák esetén ezt haladéktalanul jelezni szállítónak. Ha vevő megállapítja, hogy a csomagba történő jogosulatlan bejutás jegyei fedezhetők fel a csomagoláson, jogosult a csomag átvételét visszautasítani szállítótól. 

6.5. A házhozszállítás költségei:

 • 0 - 24.999 Ft =2 690 Ft
 • 25.000+ Ft = díjtalan házhozszállítás

A megrendelt terméket készpénzben fizetheti ki a futárnak (postai utánvét! vagy az összeg előrefizetése banki átutalással vagy bankkártyával.

 1. A hibás teljesítésből eredő jog

 

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelességeit a ptk. vonatkozó általánosan kötelező rendelkezései szabályozzák.

7.2. Eladó felelősséget vállal vevőnek azért, hogy a termék az átvételkor hibátlan. Eladó felelősséget vállal vevőnek azért, hogy a termék az átvételkor:

7.2.1. a terméknek olyan tulajdonságai vannak, amelyekről a felel megállapodtak, és olyan tulajdonságai, amelyeket eladó vagy gyártó leírt, vagy vevő elvárt a termék jellegére vagy fajtájára vonatkozóan,

7.2.2. a termék megfelel arra a célra, amelyre eladó meghirdette,

7.2.3. a termék megfelel a minőségnek vagy a kivitelnek, amelyre eladó közölte,

7.2.4. a termék megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű,

7.2.5. a termék megfelel a Szlovák Köztársaság jogszabályainak.

7.3. A kereskedelmi feltételek 7.2. cikkében szereplő rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra a hibák miatt alacsonyabb áron meghirdetett termékre, a közeledő eltarthatósági idővel rendelkező vagy szokatlan csomagolású termékre, ha ezekről előre tájékoztatták vevőt. 

7.5. A hibás teljesítésből eredő jogokat vevő eladónál annak székhelyén érvényesíti, amelyben a reklamáció elfogadása lehetséges, tekintettel az eladott árura vagy elektronikus távközlési eszközökkel (e-mail, telefon) a termék utólagos kézbesítésével eladónak csomagküldő révén. A reklamáció érvényesítésének dátuma az a dátum, amikor eladó megkapta vevőtől a reklamált terméket. 

7.6. Az eladó hibás teljesítés felelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit eladó reklamációs rendje szabályozhatja.

 1. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

 

8.1. Vevő a termék tulajdonjogát a termék teljes vételárának kifizetése után szerzi meg.

 8.2. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói vitás kérdések bíróságon kívüli rendezésére a Szlovák Fogyasztói Felügyelet jogosult (Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, honlap: http://www.soi.sk).

 8.3. Eladó a Szlovák Köztársaság cégjegyzékében bejegyzett tevékenységi kör alapján jogosult a termék eladására. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi Főfelügyelet látja el. A Szlovák Fogyasztói Felügyelet egyebek mellett a fogyasztóvédelemről szóló 2007. évi 250. törvény betartásának a felügyeleti tevékenységét látja el a meghatározott mértékben.

 1. Személyes adatok védelme

9.1. Vevő - természetes személy személyes adatainak védelme a személyes adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény rendelkezései értelmében történik.

9.2. Vevő elfogadja a személyes adatai kezelését a következő mértékben: keresztnév és vezetéknév, lakcím, szállítási cím, azonosítószám, adóazonosító jel, elektronikus postacím, telefonszám (a továbbiakban együtt „személyes adatok”).

9.3. Vevő elfogadja a személyes adatainak eladó által történő kezelését, mégpedig az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése és a felhasználói fiók vezetése céljaira. Ha vevő nem választ más lehetőséget, hozzájárul a személyes adatai eladó általi kezeléséhez a vevőnek küldött információk és üzleti értesítések küldése céljából. A személyes adatok kezeléséhez a jelen cikk szerint adott hozzájárulás nem feltétele az adásvételi szerződés létrejöttének.

9.4. Vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (a regisztrációkor, a felhasználói fiókjában, a webáruházban leadott megrendeléskor) helyesen és valósan közölni, és köteles azonnal értesíteni eladót a személyes adataiban bekövetkező változásokról.

9.5. A vevő személyes adatainak kezelésével eladó harmadik személyt is megbízhat adatfeldolgozóként. Az áruszállítást végző személyeken kívül vevő előzetes engedélye nélkül nem adja át harmadik személyeknek.

9.6. A személyes adatok kezelése határozatlan ideig történik. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon dolgozzák fel.

9.7. Vevő visszaigazolja, hogy az átadott adatok pontosak, és hogy figyelmeztetésben részesült arról, hogy önként átadott személyes adatokról van szó.

9.8. Ha vevő úgy véli, hogy eladó vagy adatfeldolgozó (9.5 cikk) a személyes adatait a vevő személyes adatainak védelmével ellentétes módon kezeli, különösen, ha a személyes adatai pontatlanok tekintettel a kezelés céljára vonatkozóan, a következőket teheti:

9.8.1. magyarázatot kérhet eladótól vagy adatfeldolgozótól

9.8.2. igényelheti, hogy eladó vagy adatkezelő szüntesse meg a kialakult helyzetet, a vonatkozó adatokat kijavítsa és biztosítsa ezeknek a személyes adatoknak a védelmét,

9.8.3. kérheti, hogy eladó vagy adatfeldolgozó törölje a személyes adatokat az információs rendszerből, és nyomtatott forma esetén semmisítse meg ezeket. 

9.9. Ha vevő tájékoztatást kér a személyes adatai feldolgozásáról, eladó köteles őt tájékoztatni erről.

 1. A kereskedelmi üzenetek elküldése és a sütik mentése

 

10.1. Vevő hozzájárul eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy vállalatával kapcsolatos információk küldéséhez vevő email-címére, továbbá hozzájárul eladó üzleti tájékoztatásának küldésével vevő email-címére. 

10.2. Vevő hozzájárul az úgynevezett sütik számítógépére történő mentéséhez. Ha a webáruházban történt vásárlás és eladó adásvételi szerződésből eredő követelési anélkül is teljesíthetők, hogy a süti vevő számítógépén történő mentéséről volna szó, vevő bármikor visszavonhatja az adott hozzájárulást.

 

 1. Iratok kézbesítése

11.1. Az eladó és vevő között fennálló, különösen az adásvételi szerződéstől való elállását érintő jogviszonyok másik félnek történő tájékoztatása kizárólag ajánlott levél formájában lehetséges, ha az adásvételi szerződés nem határozza meg másként. Az értesítés a másik szerződő fél vonatkozó kapcsolattartási címére kerül kézbesítésre, és a posta révén történő átadás pillanatában minősül kézbesítettnek, kivéve a vevő által indítványozott szerződéstől való elállás értesítését, amikor a szerződéstől való elállás akkor hatályos, ha a vevő értesítését az elállási határidőn belül elküldi.

11.2. Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek átvételét címzett visszautasította, vagy amelynek átvétele nem történt meg a tárolási időszakban, vagy amely kézbesítetlenként vagy „a címzett nem kereste” megjegyzéssel érzett vissza feladóhoz.

11.3. A szerződő felek a szokásos levelezést az email-címük révén is folytathatják, mégpedig a vevő felhasználói fiókjában lévő vagy a megrendelőlapjában megadott email-címére, illetve eladó webáruházban megadott email-címére.

 1. Záró rendelkezések

12.1. Ha az adásvételi szerződés nemzetközi (külföldi) kötelezettséget is tartalmaz, a szerződő felek megállapodtak abban, hogy az ilyen kötelezettséget a szlovákiai jogrend szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályokból eredő jogait.

12.2. Ha a jelen kereskedelmi feltételek bármelyik rendelkezése hatályon kívül kerül vagy érvényét veszíti, az érvénytelen rendelkezést a felek kötelesek az eredeti érvénytelenné vált rendelkezéshez a legközelebb állóval pótolni. Az egyik rendelkezés hatályon kívülisége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés kizárólag írásbeli formában módosítható vagy egészíthető ki.

12.3. Az adásvételi szerződést és a kereskedelmi feltételeket eladó elektronikus formában archiválja, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyeknek.

12.4. A kereskedelmi feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás mintanyomtatványa.

12.5. Eladó elérhetőségei:

Cégnév: AVANTI API s.r.o.
Székhely: Vinohrady 486/18 Štýřice, 639 00 Brno , Czech Köztársaság

 

A társaság elektronikus postacíme: info@mistermix.hu .

A társaság telefonszáma:  +36 70 586 67 57  vagy +420 724 900 600

 

Révkomárom, 2019. november 1.                                                                            AVANTI API s.r.o.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.