“A hónap legboldogabb kutyája” - Facebook nyereményjáték

A Mister Mix promóciós nyereményjátéka

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát.

1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE 

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) neve: “A hónap legboldogabb kutyája”

A Játék szervezője: Cégnév: AVANTI API s.r.o. / Székhely: Vinohrady 486/18 Štýřice, 639 00 Brno , Czech Köztársaság

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021.05.03-tól 2021.05.31-ig. A játék időtartama alatt a játékban résztvevők a játékról beszámoló poszt alatt kutyás fotókat töltenek fel kommentben. A játék végén a három legtöbb emojit kapott játékos fotója nyer, emellett random.org online sorsolási programmal kisorsolásra kerül +1 nyertes is.

A játékosok nyereménye:

  1. helyezett: 1 db 7 kg-os Mister Mix BENESSERE Dog eledel, 1 db Mister Mix Dog hátizsák és 1 db Mister Mix dog sapka
  2. helyezett: 3 x 1 kg Mister Mix BENESSERE Dog eledel, 1 db Mister Mix Dog hátizsák és 1 db Mister Mix dog sapka
  3. helyezett: 1 kg Mister Mix  BENESSERE Dog eledel, 1 db Mister Mix TRAINNING Dog jutalomfalat


További 1 játékos random.org online sorsoló segítségével keüls kisorsolásra. Nyereménye: 3 x Mister SALUTE TOP Dogs 1 kg és 1 db Mister Mix Dog hátizsák.

A játékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, ahhoz semmilyen tekintetben nem kapcsolódik. A játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár vásárlási kötelezettséggel. 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. 

A Játékban a Szervező nem vehet részt, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy sem, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei. 

3. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA: A Játék 2021.05.03. napján kezdődik, és 2021.05.31. napjáig tart.

A Játékosok a megadott időszakon belül jogosultak a képet feltölteni és ezzel a Játékra jelentkezni. A Játék határidején túl feltöltött fotók a játékból kizárandók.   

Sorsolás: 2021.06.01. napján.

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, a II. pontban említett személy részt vehet Játékosként, aki a játék posztja alá kommentben fotót tölt fel. Minden játékos egy fotóval versenyezhet. Ha egy játékos több fotóval is versenyez, az időrendben elsőként feltöltött fotó marad versenyben. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.  

5. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

6. A JÁTÉK MENETE:

A játék időtartama alatt a játékban résztvevők a játékról beszámoló poszt alatt kutyás fotókat töltenek fel kommentben. A játék végén a három legtöbb emojit kapott játékos fotója nyer, emellett random.org online sorsolási programmal kisorsolásra kerül +1 nyertes is. 

7. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

Sorsolás: 2021.06.01. napján. Szervező a nyertesek nevét a sorsolás időpontjában hozzászólás formájában közzéteszi Facebook oldalán, kapcsolatfelvételre kérve a nyerteseket nevük és címük megadásával. A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalon. 

Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékosok 7 napon belül nem küldik meg, a nyertes Játékosok elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a tartalék nyertesek lépnek, a beérkezett képekre leadott szavazatok arányában. A tartalék nyertesek értesítése is a fentiek szerint történik, a kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre.

8. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilván tarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. 

9.VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.